Śmierć bliskiego to niezwykle trudne i przykre doświadczenie. Często zdarza się to całkiem niespodziewanie, przez co szok jest jeszcze większy. Choć to bardzo ciężkie przeżycie, warto wiedzieć, co w tej chwili zrobić. Możemy ubiegać się o rentę rodzinną, która pomoże nam w skomplikowanej sytuacji finansowej. Dowiedzmy się, czy nam też przysługuje i jak się o nią ubiegać.

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?

Nie każdy dostanie rentę rodzinną. Aby ją otrzymać, musimy upewnić się, że nasz bliski spełniał konkretne warunki. Dopiero wtedy możemy zacząć starać się o przyznanie renty. Zmarła osoba musiała posiadać dane zaświadczenie lub prawo do niego. Mowa tu o emeryturze, emeryturze pomostowej, rencie z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnym lub nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.

Jeśli zmarły korzystał z danych świadczeń, jego bliscy mają prawo do renty. Są to dzieci zmarłego. Renta rodzinna, do jakiego wieku jest przyznawana? Należy się ona do ukończenia 16 lub 25 lat, jeśli dzieci wciąż się uczą. Mogą być to też wnuki lub rodzeństwo będące na wychowaniu zmarłej osoby. Rentę otrzyma również małżonek, który ma minimum 50 lat, wychowuje dziecko zmarłego lub posiada niezdolność do pracy. Istnieje opcja, aby to rodzice uzyskali rentę, kiedy spełniają te same warunki co małżonek.

Jak uzyskać rentę rodzinną?

By zdobyć rentę rodzinną, najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny jest w ZUS-ie. Musimy też przygotować odpowiednie dokumenty. Będą one różniły się od tego, ile osób ubiega się o świadczenie i od tego, w jakiej znajdują się sytuacji. Najczęściej są to jednak takie dokumenty, jak akt urodzenia i zgonu bliskiej osoby, dokument osoby ubiegającej się o rentę, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczanie do szkoły dziecka, zaświadczenie o niezdolności do pracy osoby ubiegającej się o rentę. 

Po skompletowaniu tych dokumentów czekamy na potwierdzenie wniosku. Warto pamiętać, że renta wypłacana jest od dnia powstania prawa do niej – ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Renta rodzinna – ile wynosi?

  • 85% świadczenia zmarłego – dla jednej osoby.
  • 90% świadczenia zmarłego – dla dwóch osób.
  • 95% świadczenia zmarłego – dla 3 lub więcej osób.

Wiedza na temat tego, jak ubiegać się o rentę rodzinną może znacząco pomóc nam w ciężkiej sytuacji. Jeśli spełniamy potrzebne warunki, koniecznie się o nią postarajmy. Nie ma wątpliwości, że w trudnych chwilach każde wsparcie okaże się nieocenione, warto więc zgromadzić potrzebne dokumenty i wysłać wniosek.