Często się zdarza, że gdy wyjeżdżamy na wakacje, nasze oczekiwania wobec hotelu nie zostają spełnione. To może skutecznie zniechęcić nas do kolejnych wyjazdów. Przed następną podróżą warto jednak sprawdzić, jakie są obowiązki hotelu wobec gości – dzięki temu będziemy mogli zareagować w razie potrzeby.

Jakie obowiązki ma hotel?

Hotel to miejsce, w którym goście chcą czuć się komfortowo oraz bezpiecznie. Zależy im, aby wzbudzało ono ich zaufanie. Aby tak się stało, właściciel hotelu powinien jasno określić, jakie ma obowiązki względem osób, które gości. Są to rzeczy, do których musi się stosować. 

Jednym z obowiązków hotelu jest wyraźne podanie rodzajów płatności, jakie są dostępne w danym obiekcie. Brak tak podstawowych informacji może być źródłem niepokoju. Warto przyjrzeć się sytuacji, w której gość prosi pracownika hotelu o przechowanie jego rzeczy. Osoba nie może wtedy odmówić, nawet jeśli regulamin mówi inaczej. Uchylenie się od prośby jest możliwe tylko wtedy, gdy przedmiot, który chce pozostawić klient, jest niebezpieczny lub zbyt cenny w porównaniu do rodzaju obiektu. Widzimy zatem, że w razie kradzieży czy zniszczenia, właściciel hotelu nie może uniknąć odpowiedzialności. Co ciekawe, do określenia kwoty, jaką musi zapłacić hotel, używa się 100-krotności ceny pokoju za dobę lub 50-krotność ceny pokoju.

Nie ma wątpliwości, że właściciel hotelu powinien ponadto udostępniać w internecie takie zdjęcia obiektu, które są zgodne z rzeczywistością. To kolejny z jego obowiązków – w przeciwnym razie goście mogą wnieść roszczenia, jeśli stan miejsca będzie zupełnie inny od tego, czego się spodziewali.

Roszczenia wobec hotelu

Kiedy dochodzi do najgorszego i nasza rzecz pozostawiona właścicielowi hotelu zostaje zniszczona lub zagubiona, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Nie zawsze jednak hotelowcy chcą przyznać należne nam środki – nierzadko wykręcają się regulaminem lub zasadami. Pamiętajmy, że to, że właściciel hotelu odpowiedzialny jest za rzeczy gościa, zapisane jest w kodeksie cywilnym – nie można zatem tego podważyć. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, warto wystosować wniosek o roszczenia wobec hotelu.

Miejmy jednak na uwadze, aby zrobić to szybko, tak aby termin nie uległ przedawnieniu – mija on po sześciu miesiącach od dnia szkody. Co więcej, istnieją przypadki, w których hotel może nie ponieść odpowiedzialności – mowa tu o takich sytuacjach, gdy rzecz zniszczyła się sama z siebie, gdy nastąpiło działanie siły wyższej, na przykład burzy lub wtedy, kiedy to sam gość przyczynił się do uszkodzenia przedmiotu. Jeśli nic takiego nie nastąpiło, możemy wystąpić z roszczeniami. Niezbędne będzie wystosowanie odpowiedniego pisma, a także zebranie dowodów.

Obowiązki wobec gości to coś, co właściciele hotelu powinni stanowczo przestrzegać. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Często okazuje się, że jako goście nie jesteśmy odpowiednio traktowani. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji możemy ubiegać się o roszczenia wobec hotelu – dzięki temu na następny raz unikniemy rozczarowania.