Warto wiedzieć, że wspólnota majątkowa to istotna kwestia, o której w chwili zawarcia małżeństwa decyduje ustawa. Ma ona na celu zniwelowanie różnic ekonomicznych między partnerami i dbanie o dobro rodziny. Pomimo istnienia wspólnoty majątkowej, wciąż jednak możliwe jest posiadanie przez małżonków majątku osobistego. Co się do niego zalicza? Dowiedz się więcej!

Czym jest majątek wspólny?

W pierwszej kolejności warto uświadomić sobie, czym jest majątek wspólny, ponieważ to fundamentalny element w przypadku małżeństwa. Tworzy się w chwili przypieczętowania związku. Majątek wspólny to środki, z których małżonkowie korzystają razem i które służą realizacji ich wspólnych celów, takich jak na przykład opieka nad gospodarstwem domowym. 

Zalicza się do niego przedmioty, które małżonkowie, samodzielnie bądź wspólnie, zdobyli podczas trwania małżeństwa. Może być to przykładowo samochód lub mieszkanie. 

Oprócz tego majątek wspólny obejmuje:

  • wynagrodzenia za wykonywaną pracę, 
  • środki pochodzące z innych źródeł dochodów, 
  • środki osiągane z przedmiotów majątkowych, 
  • składki zewidencjonowane na subkontach z ZUS-u oraz składki znajdujące się na funduszach emerytalnych każdego z małżonków.

Czym jest majątek osobisty?

Wszystkie rzeczy, które nie wchodzą w majątek wspólny, zalicza się do majątku osobistego. Głównym czynnikiem, odpowiadającym za to, co uwzględnia się do niego, jest moment zdobycia danego przedmiotu. Jeśli miało miejsce przed wstąpieniem w związek małżeński, jest to element majątku osobistego. W przeciwnym razie mamy do czynienia z częścią majątku wspólnego. Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku dziedziczenia przez jednego z małżonków przedmiotu bądź środków, należą one do jego majątku osobistego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku darowizny. Również w innych sytuacjach, na przykład, kiedy jeden z partnerów otrzymuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, może on samodzielnie tym rozporządzać. Co ciekawe, prawa autorskie oraz prawa twórcy też są częścią majątku osobistego.

Inne rozwiązania

Istnieją sytuacje, w których podział dóbr między małżonkami nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. W takim wypadku można zwrócić się do sądu o pozbawienie partnera możliwości samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym. Aby zapobiec konfliktom, niektóre pary decydują się na podpisanie intercyzy. Dokument ten powoduje, że małżonkowie nie mają praw do wzajemnego korzystania ze swoich majątków. 

Mimo że wspólnota majątkowa działa przez cały czas trwania małżeństwa, wciąż każdy z małżonków może mieć swój majątek osobisty. Zaliczają do niego wszystkie rzeczy, które weszły w posiadanie osoby przed zawarciem związku małżeńskiego. Należy mieć to na uwadze, zarządzając gospodarstwem domowym.