Kiedy rodzice się rozwodzą, pojawia się kwestia, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Ustalenie tego nie zawsze jest proste. Aby rozumieć, z czego wynika decyzja sądu, warto wiedzieć, w jaki sposób uregulowane jest prawo do opieki nad dzieckiem. Dowiedz się, jak to wygląda w rzeczywistości!

Prawo do opieki nad dzieckiem – czym się wyróżnia?

Miejmy na uwadze to, że zarówno matka, jak i ojciec mają takie samo prawo do opieki nad dzieckiem. Jeśli pozostają w związku małżeńskim, każdy z nich jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków i dbania o dziecko. Posiadają też władzę rodzicielską, która trwa aż do ukończenia przez dziecko pełnoletności. To właśnie z jej tytułu muszą troszczyć się o dobro dziecka i wspierać jego rozwój. Wiemy jednak, że istnieją przypadki, w których władza rodzicielska może zostać ograniczona.

Czym kieruje się sąd, podejmując decyzję?

Kwestia podziału władzy rodzicielskiej najczęściej pojawia się wtedy, gdy dochodzi do rozwodu rodziców. Może jednak dotyczyć też przypadku, w którym dobro dziecka jest zagrożone przez któregoś z opiekunów. Gdy mamy do czynienia z rozwodem, możliwe jest porozumienie się małżonków między sobą. Wtedy mogą sami zdecydować, kto będzie pełnił pełną opiekę nad dzieckiem, a także zastanowić się nad tym, jak będą wyglądały jego relacje z drugim rodzicem. Gdy tak się dzieje, sąd ma za zadanie jedynie zaakceptować i zatwierdzić ustalone postanowienia. Może jednak się zdarzyć, że między rodzicami jest spór, przez który dogadanie się jest po prostu niemożliwe. W tym wypadku za podjęcie decyzji odpowiada sąd. Kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, jednak ma obowiązek wysłuchać obu stron. Na sali sądowej powinny być ponadto ustalone takie zagadnienia, jak to, w jaki sposób rodzice chcą dzielić się opieką nad dzieckiem, kiedy drugi rodzic będzie mógł się z nim widywać, a także to, jak będzie wyglądał podział utrzymania dziecka.

Czy możliwe jest zmienienie decyzji sądu?

Co wtedy, gdy nie zgadzamy się z decyzją sądu? Prawo opiekuńcze mówi o tym, że możemy odwołać się od jego zarządzenia. Niezbędne będzie wtedy wystosowanie odpowiedniego wniosku, dzięki któremu sprawa na nowo zostanie podniesiona. Nie ma wątpliwości, że taka rzecz jak opieka nad dzieckiem ma wielkie znaczenie. Aby mieć pewność, że sprawa potoczy się po naszej myśli i przyczyni się do dobra dziecka, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii prawniczej. W kancelarii Brzoziewska Kędziora możemy liczyć na wsparcie, dzięki któremu rozwiązanie tej sytuacji stanie się o wiele łatwiejsze. W ten sposób zyskamy szansę na to, aby odpowiednio przygotować wniosek i inne niezbędne dokumenty, a także przedyskutować ewentualne wątpliwości. Przed udaniem się na salę sądową to kancelaria będzie miejscem, w którym będziemy mogli spróbować porozumieć się z drugą stroną i dojść do porozumienia.

Decydując się na rozwód, musimy ponadto pamiętać o tym, że kwestia opieki nad wspólnymi dziećmi będzie musiała być dokładnie uregulowana. Możemy to zrobić na drodze porozumienia. Jeśli to nie jest możliwe, decyzję podejmuje sąd. Pamiętajmy o tym, że przyznanie większej władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi nie zwalnia drugiego z niewykonywania obowiązków wobec swojego dziecka.