Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania konsumentowi precyzyjnych informacji dotyczących produktu lub usługi. Powinny one umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji. Jakie nieuczciwe praktyki rynkowe są najczęściej stosowane przez firmy działające w obszarze usług turystycznych? Na jakie pułapki podczas podróży warto uważać?

Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe?

Kwestia nieuczciwych praktyk rynkowych zostały uregulowane przez ustawodawcę w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 roku. Naruszanie praw konsumenta jest niestety bardzo powszechne. W szczególności nieuczciwe praktyki turystyczne narażają co roku wiele osób na ponoszenie strat. Jakie zachowania są określane przez ustawę za niedopuszczalne? Przede wszystkim praktyki wprowadzające konsumentów w błąd, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub wiadomości rzeczywistych, ale przekazywanie ich w sposób wprowadzający w błąd. Niezgodne z ustawą jest też oferowanie produktów z nieprawdziwymi nazwami handlowymi, opakowaniami i znakami towarowymi wskazującymi na właściwości produktu odbiegające od rzeczywistości.

Na temat nieuczciwych praktyk rynkowych wypowiada się także prawo Unii Europejskiej. Podobnie jak w polskim prawie, również w przepisach wspólnotowych zabronione są praktyki wprowadzające w błąd lub zachowania agresywne, które mają przymusić konsumenta do zakupu. 

Prawa konsumenta, a nieuczciwe praktyki turystyczne

Art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny wskazuje definicję konsumenta. Jest nim osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą. Czynność ta nie może być związana z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej. Analizując takie rozumienie wskazanego pojęcia, można dojść do wniosku, że wszystkie oszustwa na wakacjach dotyczą konsumentów. W końcu urlop z założenia dotyczy prywatnej sfery życia, a nie zawodowej. Z jakimi pułapkami podczas podróży można się spotkać najczęściej?

  • Reklama “przynęta” – sprzedawcy mają obowiązek do zaniechania reklamowania produktów lub usług w rażąco niskich cenach jeżeli nie mają ich w wystarczających ilościach.
  • Kierowanie reklam do dzieci – są one zakazane nie tylko w miejscowościach turystycznych, lecz również w telewizji i internecie.
  • Fałszywe nagrody lub podarunki – przedsiębiorca nie ma prawa do oferowania nagrody i późniejszego żądania zapłaty.
  • Zabronione jest wskazywanie na czasowe ograniczenie oferty jeśli nie jest to prawda. Takie zachowanie jest często praktykowane przez osoby prowadzące hotele i pensjonaty. 

Pułapki podczas podróży – środki ochrony konsumenta

Wyjeżdżając na wakacje warto mieć świadomość tego, jakie nieuczciwe praktyki są najczęściej stosowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w miejscowościach turystycznych. Należy też pamiętać, że oszustwa można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyjątkowo dotkliwych sytuacjach możliwe jest uzyskanie odszkodowania – konieczne będzie jednak wystąpienie z powództwem na drodze cywilnej. Najlepiej wtedy skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. 

Istnieje wiele instrumentów prawnych chroniących konsumentów. Są oni uznawani za słabszą stronę stosunku prawnego, dlatego ustawodawca oferuje im wiele przywilejów. Jeśli stałeś się ofiarą pułapki podczas podróży, zawalcz o swoje prawa i skorzystaj z możliwości dochodzenia rekompensaty poniesionej szkody.