Wykonać podział majątku można zarówno w trakcie trwania rozwodu, jak i już po wydaniu orzeczenia. Często jednak stanowi on kość niezgody pomiędzy małżonkami, dlatego dokonuje się go w sądzie podczas osobnej rozprawy.

Jak dokonać podziału majątku

W przypadku, kiedy nie została podpisana intercyza, rozróżnia się trzy masy majątkowe, czyli majątek wspólny, majątek osobisty żony oraz męża. Podziałowi podlega tylko i wyłącznie pierwsza z wymienionych mas. W jej skład wchodzi wszystko to, co małżonkowie zgromadzili już po zawarciu formalnego związku. Możemy tutaj zaliczyć wspólnie kupione przedmioty, oszczędności, wynagrodzenie za pracę oraz środki zdobyte z innego rodzaju działalności. Z kolei majątek osobisty stanowią wszystkie obiekty nabyte przed zawarciem małżeństwa, jak; darowizny, zyski z tytułu spadku, rzeczy osobiste, a także te służące do realizacji pasji czy zainteresowań danej osoby. W przypadku braku porozumienia sprawa zazwyczaj trafia do sądu, który przy podziale pod uwagę bierze nie tylko to, ile dana osoba wniosła w trakcie trwania małżeństwa, w kwestiach materialnych, lecz również uwzględniony jest nakład pracy osobistej w gospodarstwie domowym, jak na przykład wychowywanie dzieci czy prowadzenie domu.

Drogi dokonywania podziału majątku

Podziału majątku można dokonać przy pomocy notariusza. Jest to jedno z najprostszych rozwiązań, które generuje znacznie mniejsze koszty, niż w przypadku procesu sądowego.  W takiej sytuacji, przez byłych partnerów podpisywany jest jedynie akt notarialny. Umowa dotycząca podziału majątku może mieć także formę nienotarialną, ale wyłącznie, gdy wspólna nie jest żadna nieruchomość. Inną opcją będzie próba negocjacji czy mediacji, prowadzonych przez specjalistę. Ostatecznym rozwiązaniem jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd. Jest to zdecydowanie najdroższa, a także najbardziej czasochłonna możliwość. Musimy wtedy liczyć się z faktem, że sprawa może ciągnąć się miesiącami, a czasem nawet i latami oraz z wysokością kosztów powołania pełnomocników, rzeczoznawców oraz samego założeniem sprawy.

Kiedy nie jest potrzebny podział majątku

Podział majątku nie będzie konieczny, jeśli zawczasu podpisana została rozdzielność majątkowa, czyli, innymi słowy, intercyza. Jest to umowa stanowiąca o tym, że każdy z współmałżonków samodzielnie dysponuje posiadanymi przez niego dobrami, a majątek wspólny nie istnieje. Wiele par decyduje się na nią przed zawarciem małżeństwa, lecz jest także możliwość podpisania tego typu dokumentu już po ślubie. W ten sposób  możemy zabezpieczyć się też chociażby przed ewentualnymi długami wygenerowanymi na skutek działalności współmałżonka.

Podziału majątku najlepiej dokonać jest w porozumieniu z byłym współmałżonkiem, ponieważ w ten sposób będziemy w stanie zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy, ale również nerwów. Jeśli jednak trudno jest nam dojść do porozumienia, zanim skierujemy sprawę do sądu, warto jest skorzystać z pomocy mediatora, czy negocjatora.