Dzięki działaniom mediów oraz zwiększonej świadomości pacjentów, coraz częściej w opinii publicznej pojawiają się informacje poświadczające o nieuczciwości lekarzy. Niejednokrotnie dowód dokonywanych przez nich oszustw stanowi między innymi sfałszowana dokumentacja medyczna. Co oznacza poświadczenie nieprawdy przez lekarza i z jakimi konsekwencjami się wiąże? 

Czym jest „ poświadczenie nieprawdy”?

Definicja poświadczenia nieprawdy znajduje się w artykule 271 KK i oznacza przestępstwo, które mogą popełnić osoby posiadające status funkcjonariuszy publicznych. Do tej grupy zaliczają się na przykład pracownicy placówek medycznych, w tym przede wszystkim lekarze i pielęgniarki. którzy mają prawo wystawiania dokumentów oraz zaświadczeń. Zakres tego rodzaju przestępstwa obejmuje głównie działanie wymierzone przeciwko dokumentom, a zatem przedmiotom podlegającym ścisłej  ochronie (zwłaszcza przed ich ujawnieniem lub nieuprawnionym zmienianiem). Wszelkiego typu przejawy niezachowania odpowiednich wymogów podczas tworzenia dokumentacji medycznej, czy też ingerowania w ich treść mogą stanowić podstawę do podejrzewania zaistnienia tak zwanego fałszu intelektualnego.

Fałszowanie dokumentacji lekarskiej

Szczegółowe zapisy Kodeksu Karnego określają fałszowanie dokumentacji lekarskiej jako świadome i celowe umieszczenie w ich treści nieprawdziwych informacji. Najczęściej przestępstwo to jest spowodowane chęcią osiągnięcia konkretnych korzyści majątkowych, w tym także wyłudzenia świadczeń przysługujących z tytułu umowy zawartej pomiędzy placówką a Narodowym Funduszem Zdrowia. W innych przypadkach, fałszowanie dokumentacji przez lekarzy dotyczy również ochrony przestępców (gdy otrzymują oni fałszywe zaświadczenia o przebytych chorobach) lub wystawiania niezgodnych z prawdą, obowiązkowych  badań lekarskich pracowników. Poza tym, ingerowanie w dokumentację medyczną nierzadko jest sposobem uchronienia samego siebie lub innego lekarza przed poniesieniem odpowiedzialności zawodowej lub karnej po popełnieniu rażących błędów w sztuce lekarskiej.

Skutki prawne poświadczenia nieprawdy

Według obowiązujących zapisów prawnych lekarzowi, który wystawił dokument o nieprawdziwej treści grożą poważne konsekwencje, nie tylko w postaci grzywny, ale również pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Pacjenci, aby nie paść ofiarami nieuczciwych lekarzy powinni wyrobić w sobie nawyk zwracania uwagi na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, w trakcie oraz po zakończeniu leczenia w szpitalu lub przychodni pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji, pobierania jej odpisów, kopiowania i fotografowania jej treści, a także upoważniania do wyżej wymienionych czynności osób trzecich. Po drugie, w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści zaświadczeń medycznych, pacjent powinien zgłosić swoje zastrzeżenia dyrekcji placówki. Nie bez znaczenia pozostaje także szybkość reakcji pacjenta i zgromadzenie własnych dowodów (recept, skierowań itp.), mogące stanowić niezwykle cenny dowód w sprawie o podważenie zapisów dokumentacji lekarskiej.

Poświadczenie nieprawdy to częsty i niestety wciąż rozszerzający się proceder wśród nieuczciwych lekarzy. Fałszowanie dokumentacji pacjentów dotyczy głównie umieszczania w niej informacji pozwalających funkcjonariuszom publicznym uzyskać korzyści majątkowe. Aby uniknąć problemów wynikających z otrzymania nieprawdziwego zaświadczeń o przeprowadzonym leczeniu lub stanie zdrowia, warto zawsze przyglądać się pracy lekarza i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości jego przełożonym.