RODO, nazywane także Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, dotyczy przede wszystkim uściślenia kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez przedsiębiorców. Do przestrzegania nowych przepisów są zobowiązani zarówno właściciele dużych, jak i małych firm, które w swojej działalności zajmują się sprzedawaniem produktów oraz świadczeniem usług osobom fizycznym na terenie całej Unii Europejskiej. Najważniejsze założenia RODO skupiają się wokół zarządzania tak zwanym profilowaniem, czyli zbieraniem informacji o preferencjach zakupowych, lokalizacji oraz gromadzeniem poufnej wiedzy o użytkownikach. Poza tym, istotną kwestię stanowi utworzenie innowacyjnych sposobów zabezpieczania personaliów, pseudonimizacja, a także sformułowanie definicji zgód na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych między innymi w trakcie przeprowadzania rekrutacji.                 

Wsparcie dotyczące wdrożenia RODO

Proces wcielenia RODO w życie wymaga zaangażowania wielu obszarów działania przedsiębiorstwa. Zmiany funkcjonowania firm są konieczne zarówno w kontekście projektowania modelu biznesowego, przystosowania systemów informatycznych, jak i utworzenia konkretnych zapisów prawnych. O pomoc we wdrożeniu skomplikowanych procedur RODO warto poprosić doświadczonych prawników. W ramach oferowanych usług nasza kancelaria proponuje swoim Klientom analizę zabezpieczeń stosowanych obecnie w danym przedsiębiorstwie, wdrożenie procedur dostosowanych do wymogów ustawowych, wykonanie analizy ryzyka oraz bieżące konsultacje. Ponadto, zajmujemy się również wsparciem osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych i przygotowujemy gotowe deklaracje zgód niezbędne w firmowych regulaminach.

Kary za nieprzestrzeganie RODO

Zgodnie z zapisami ustawy nieprzestrzeganie RODO może się wiązać z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych dysponuje bowiem możliwością nakładania na właścicieli przedsiębiorstw bardzo wysokich kar administracyjnych, sięgających nawet 4% rocznego obrotu firmy. W ostatnim miesiącu pierwszego tego rodzaju kara, wynikająca z niespełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych, została zasądzona i wyniosła ponad 943 tys. zł.   

Wprowadzenie RODO to ogromne wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców, a jednocześnie ważne działanie poszerzające zakres praw konsumentów. Dzięki nowemu rozporządzeniu osoby fizyczne zyskały większą wiedzą oraz świadomość tego, w jaki sposób ich dane osobowe mogą być wykorzystywane przez administratorów. Obowiązkiem każdego właściciela firmy jest obecnie dbanie o przestrzeganie unijnego rozporządzenia i dostosowanie do niego swojej działalności.

Paulina Gazecka-Nettmann
radca prawny
pgn@brzoziewskakedziora.pl