Wielu Polaków każdego roku korzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Wówczas turysta nie musi się bowiem martwić o dopełnianie formalności i samodzielne planowanie wakacji. Co zrobić, gdy niespodziewanie nasze biuro podróży ogłosi upadłość – jak odzyskać pieniądze?

Upadłość biura podróży

Jeśli bezpośrednio przed rozpoczęciem wypoczynku lub w jego trakcie otrzymamy informację o upadłości biura podróży, z którym podpisaliśmy umowę w praktyce oznacza to, że firma turystyczna stała się niewypłacalna. Dla klientów ogłoszenie upadłości wiąże się z licznymi niedogodnościami i trudnościami, począwszy od możliwych problemów dotyczących powrotu do kraju, aż po konieczność wszczęcia długotrwałej procedury ubiegania się o otrzymanie należnego odszkodowania. W gruncie rzeczy przebieg wydarzeń następujących po ogłoszeniu upadłości biura podróży w dużej mierze zależy od tego, czy jego właściciel zdążył uregulować płatności za swoich klientów jeszcze przed bankructwem, czy też nie. Zaraz po ogłoszeniu upadłości informacje te sprawdza Urząd Marszałkowski, który następnie podejmuje odpowiednie kroki (przede wszystkim zgłaszając sprawę do polskich ambasad lub konsulatów) w celu jak najszybszej pomocy obywatelom, gdy ci znajdują się poza granicami kraju.

Prawa klienta

Po dokonaniu weryfikacji upadłości biura podróży i ustaleniu, że wakacje klientów nie zostały opłacone wspomniany wcześniej Urząd Marszałkowski (sprawujący nadzór nad zarejestrowanymi w nim przedsiębiorstwami) jest zobowiązany odpowiednio zorganizować poszkodowanym osobom powrót do Polski – najczęściej podróż powrotna odbywa się w przeciągu dwóch dni od zaistniałej sytuacji. Następnie, zgodnie z obowiązującym prawem klienci mogą starać się o zwrot kosztów finansowych w ciągu roku od dnia ogłoszenia upadłości biura turystycznego. Po tym czasie, urzędnicy są w stanie rozpatrzyć wnioski wszystkich poszkodowanych i ustalić, w jaki sposób rozdysponować pieniądze składające się na tak zwaną sumę gwarancyjną, określoną w umowie ubezpieczenia lub gwarancji.

Jak odzyskać pieniądze?

Rozpoczęcie procesu uzyskiwania zwrotu kosztów za nieudane wakacje lub odszkodowanie za poniesione straty jest uzależniona od tego, czy wyjazd doszedł do skutku. Jeśli nie, ale opłata na konto organizatora została uiszczona, można wówczas skontaktować się z bankiem i wszcząć procedurę chargeback, która pozwala szybko otrzymać pieniądze z powrotem. Gdy wypoczynek częściowo się odbył, każdy klient ma prawo starać się o uzyskanie odszkodowania, które od 2016 roku zapewnia specjalny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Określoną kwotę zadośćuczynienia organ ten wypłaca w przeciągu 120 dni od rozpatrzenia wniosku. W złożonej dokumentacji odszkodowawczej klienci powinni zawrzeć formularz zgłoszeniowy z kopią umowy o świadczeniu usług turystycznych. By uchronić się przed stratami wynikającymi z upadłości biura podróży zawsze, przed wykupieniem wycieczki warto sprawdzić, czy organizator wczasów działa legalnie i został wpisany do Rejestru Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W okresie podejmowania decyzji o zakupie różnorodnych wycieczek zagranicznych trzeba mieć na uwadze ewentualność upadłości wybranego przez nas biura podróży. W razie zaistnienia takiej sytuacji najlepiej zachować zdrowy rozsądek i poznać swoje prawa konsumenckie. Jeśli biuro podróży posiadało ubezpieczenie z pewnością uda nam się odzyskać swoje pieniądze.