Od ponad miesiąca cała Polska uważnie śledzi losy walecznych tygrysów, które cudem zostały odzyskane z nielegalnego transportu na granicy polsko-białoruskiej. Były one przetrzymywane w warunkach, na które nie zasłużyła sobie żadna istota na ziemi. Przewóz w ciasnych, małych i ciemnych klatkach spowodował śmierć jednego tygrysa, reszta z nich w dalszym ciągu pozostaje w ciężkim stanie.

Nagłośnienie tej sprawy przez poznańskie ZOO, które całym sercem zaangażowało się w ratowanie i odzyskanie tak szlachetnych zwierząt, otworzyło zupełnie nowe możliwości i ścieżki pomocy. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się problemowi nielegalnego handlu zwierzętami egzotycznymi. W związku z tym, postanowiliśmy ufundować zimową wiatę dla kułanów, które zamieszkują poznańskie ZOO i także pochodzą z nielegalnej hodowli.

Aktualnie wszystkie środki finansowe poznańskiego ZOO koncentrują się na wybudowaniu azylu dla zwierząt odzyskanych z niewoli. W związku z tym, nie są oni w stanie samodzielnie zapewnić ciepłego schronienia wszystkim zwierzętom egzotycznym zimą. Nasza pomoc wynika z troski o zwierzęta, ale przede wszystkim z wdzięczności do pracowników ZOO, którzy w pracę z tymi stworzeniami wkładają całe swoje serce, czas i oszczędności.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich, aby choć w małym stopniu przyczynili się do budowania nowej, lepszej rzeczywistości zwierząt pozyskanych z nielegalnych hodowli. W zbiórce charytatywnej znaczenie ma każdy grosz, gdyż w sposób realny przyczynia się on do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

kułany-poznanskie-zoo